Monday, September 30, 2013

TANGGUNG JAWAB PERGAULAN DALAM ISLAM PART 2
Al Qur’an dan Hadis Rasullullah S.A.W telah menggariskan beberapa panduan bagi kita umat Islam untuk bergaul dan berinteraksi dengan berbagai kumpulan manusia di dunia ini. Amat bermanafaat sekali jika kita dapat menyebarkan perkara ini kepada keluarga dan masyarakat keliling supaya kehidupan kita di dunia lebih bermakna dan pergaulan kita dapat di kira sebagai ibadah, In shaa Allah.

Tanggung Jawab  Pergaulan Hari Ini Ialah Bersama :

3. Kanak-kanak

Surah Al Israa’ ayat 31 bermaksud:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan , Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar”

Maksud Hadis Rasullullah S.A.W , “Datang seorang Arab Badwi kepada Nabi S.A.W lalu berkata “Apakah kalian mencium anak laki-laki ? , kami tidak mencium mereka” Maka Nabi S.A.W berkata “Aku tidak boleh berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa rahmat/sayang dari hatimu” ( HR Bukhari dan Muslim)


4. Anak Yatim dan Kanak-Kanak Melarat

Surah An Nisaa’ ayat 5 :

“ Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta ( mereka yang ada dalam jagaan) kamu, (harta) yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu, dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya (yang kamu perniagakan) dan juga berkatalah kepada mereka dengan kata-kata baik.”

Surah An Nisaa’ ayat 6 :

“ Dan ujilah anak-anak yatim itu ( sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa) . Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut peluang) sebelum mereka dewasa. Dan sesiapa (diantara penjaga harta anak-anak yatim itu ) yang kaya maka hendaklah ia menahan diri ( dari memakannya ) , dan sesiapa yang miskin maka bolehlah ia memakannya dengan cara yang sepatutnya.Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi ( yang menyaksikan penerimaan ) mereka . Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas ( akan segala yang kamu lakukan)”

Maksud Hadis Rasullullah S.A.W :

“Aku dan pemelihara anak yatim akan berada di syurga kelak” sambil mengisyaratkan dan merapatkan dua jari tengah dan telunjuknya. ( Hadis Riwayat Bukhari )

Selamat beramal sehingga berjumpa di siri akan datang . In shaa Allah. Terima kasih.


Quote of the dayNo comments:

Post a Comment