Sunday, January 26, 2014

KESAN WANG

Ibn al – Qayyim mengatakan :

“Bila wang berada dalam tangan anda dan bukan didalam hati anda . ia tidak akan merosakkan anda walaupun bilangannya banyak : tetapi kalau ia berada didalam hati anda , ia akan merosakkan anda walupun anda tidak memiliki wang”

Kita renungkan bersama . Terima kasih.
No comments:

Post a Comment