Friday, January 31, 2014

AL QUR AN DAN PEMULIHARAAN ( CONSERVATION )

Pembaziran adalah faktor  utama yang menyumbang terhadap pencemaran zaman sekarang oleh itu usaha yang di perkenalkan sebagai kitar semula ( reduce, reuse, recycle) amat tepat sekali dengan waktunya. Ini mengingatkan kita akan firman Allah yang bermaksud :

“ ..............dan janganlah kamu melampau- lampau ( pada apa-apa jua yang kamu makan dan belanjakan) Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau-lampau” Surah al Anaam ayat 141.Penekanan mengelak pembaziran yang menyumbang kepada pencemaran telah di peringatkan dalam hal mengambil wuduk . Ketika mengambil wuduk , kita tidak dibenarkan membazir walaupun didalam sungai yang mengalir. Pada zaman dulu mungkin manusia tidak dapat memahami maksud ayat tersebut, tetapi sekarang , dalam keadaan dunia yang kekurangan sumber air, ayat itu memang menepati tuntutan semasa.Banyak lagi rahsia-rahsia yang belum mampu di bongkar oleh manusia , tetapi fakta-fakta saintifik setakat ini membuktikan yang Al Quran itu adalah ayat-ayat Allah .

Terima kasih atas turut sama berfikir. Jangan lupa sampai-sampaikan ilmu anda.No comments:

Post a Comment