Saturday, October 5, 2013

TANGGUNG JAWAB PERGAULAN DALAM ISLAM PART 7
Al Qur’an dan Hadis Rasullullah S.A.W telah menggariskan beberapa panduan bagi kita umat Islam untuk bergaul dan berinteraksi dengan berbagai kumpulan manusia di dunia ini. Amat bermanafaat sekali  jika kita dapat menyebarkan perkara ini kepada keluarga dan masyarakat keliling supaya kehidupan kita di dunia lebih bermakna dan pergaulan kita dapat di kira sebagai ibadah, In shaa Allah.

Tanggung Jawab  Pergaulan Hari Ini Ialah Bersama :

12. MEREKA YANG MENYUSAHKAN ORANG-ORANG ISLAM

Surah Taha ayat 130 bermaksud :

“Oleh itu , bersabarlah engkau ( wahai Muhammad ) akan apa yang mereka katakan ....”

Surah Al Ahzaab ayat 48 bermaksud :

“Dan janganlah engkau menurut orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan janganlah engkau hiraukan usikan dan celaan mereka , serta berserahlah kepada Allah ( memelihara keadaanmu ) , dan cukuplah Allah menjadi Pelindung ( yang menyelamatkanmu)

Surah An Nisaa’ ayat 140 bermaksud :

“Dan sesungguhnya Allah telahpun menurunkan kepada kamu ( perintahnya ) didalam kitab ( Al Qur’an ) ia itu , apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah di engkari dan di ejek-ejek ( oleh kaum kafir dan munafik ) maka janganlah kamu duduk ( bergaul ) dengan mereka sehingga masuk kepada memperkatakan soal lain....”

Surah Al A’raaf ayat 198 bermaksud :

“Dan jika kamu menyeru benda-benda ( yang kamu sembah ) itu untuk mendapat petunjuk ( daripadanya) mereka tidak dapat mendengarnya, dan engkau nampak benda-benda itu memandangmu padahal mereka tidak melihat”

Surah Al A’raaf ayat 199 bermaksud :

“Terimalah apa yang mudah engkau lakukan , dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah ( jangan hiraukan) orang-orang yang jahil ( yang degil dengan kejahilannya)”

13. MUSUH

Surah Fussilat ayat 34 bermaksud :

“ Dan tidaklah sama ( kesannya dan hukumnya) perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah ( kejahatan yang di tujukan kepadamu ) dengan cara yang lebih baik. , apabila engkau berlaku demikian maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu, dengan serta merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib”

Surah Al Baqarah ayat 109 bermaksud :

“Banyak di antara Ahli Kitab ( Yahudi dan Nasrani ) suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman , kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, sesudah nyata kepada mereka kebenaran 9 Nabi Muhammad S.A.W ) . Oleh itu maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu ( akan mereka ) sehingga Allah datangkan perintahNya . Sesungguhnya Allah Maha Kuasa tiap-tiap sesuatu.”

Selamat beramal dan harap sampaikan kepada seramai mungkin .Terima kasih hingga berjumpa di siri terakhir dalam bab tanggung jawab pergaulan dalam Islam.Quote of the day

No comments:

Post a Comment