Thursday, October 3, 2013

TANGGUNG JAWAB PERGAULAN DALAM ISLAM PART 5
Al Qur’an dan Hadis Rasullullah S.A.W telah menggariskan beberapa panduan bagi kita umat Islam untuk bergaul dan berinteraksi dengan berbagai kumpulan manusia di dunia ini. Amat bermanafaat sekali  jika kita dapat menyebarkan perkara ini kepada keluarga dan masyarakat keliling supaya kehidupan kita di dunia lebih bermakna dan pergaulan kita dapat di kira sebagai ibadah, In shaa Allah.

Tanggung Jawab  Pergaulan Hari Ini Ialah Bersama :

10. PIHAK BERKUASA /PEMERINTAH

Berkenaan memilih dan melantik mereka yang akan memerintah atau berkuasa:
Al Qur’an An Nisaa’ ayat 58 bermaksud :

“Sesunnguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya( yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum diantara manusia , (Allah menyuruh ) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan ( suruhannya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesunnguhnya Allah sentiasa mendengar , lagi sentiasa melihat”

Syarat-syarat tanggung jawab terhadap pemerintah yang lain ialah Al Qur’an An Nisaa ayat 59 bermaksud :

“Wahai orang-orang yang beriman , taaatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ‘Ulil Amri’ ( orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu.Kemudian jika kamu berbantah-bantah ( berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada ( kitab) Allah ( Al Qur’an ) dan  (Sunnah) Rasulnya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik ( bagi kamu ) dan lebih elok pula kesudahannya.”

“Taat (kepada pemerintah ) hanyalah dalam perkara perkara yang baik” ia itu arahan melakukan yang bertentangan dengan Islam tidak wajib di taati ( Bukhari )

Ketua negara Islam sesudah Rasullullah S.A.W , Saidina Abu Bakar berucap sesudah pemilihannya :

“Bantu aku kalau aku dalam kebenaran, betulkan aku jika aku melakukan kesilapan . Patuhi aku selagi aku mematuhi Allah dan RasulNya, jika sekiranya aku ingkar kepada Allah dan  RasulNya , aku tidak ada hak untuk kamu taati”

“Jihad yang paling baik ialah mengatakan yang benar walaupun dihadapan pemerintah yang zalim”Quote of the day


“The worst of guardians is a cruel ruler.Beware of becoming one of them” Prophet Muhammad S.A.W as reported in Sahih Muslim – Hadith 846

No comments:

Post a Comment