Thursday, October 17, 2013

AKU TIDAK SUKA DUNIA INI.....

Begitulah kata-kata Umar ibn Al Khatab. Tetapi beliau menyambung , “kecuali tiga perkara :

1. ......tempat aku bersujud menyembah Allah,

2. ..... tempat manusia berkumpul mencari ilmu,

3. ......berusaha bersungguh-sungguh dijalan Allah”

Elok sangat jika kita jadikan perkara diatas sebagai pedoman hidup


Quote of the day


No comments:

Post a Comment