Thursday, April 17, 2014

KEBERSIHAN

Renungan kita hari ini ialah Surah al Baqarah ayat 222 bermaksud :

Dan mereka bertanya kepada mu ( wahai Muhammad ), mengenai (hukum ) haid. Katakanlah : “Darah haid itu satu benda yang ( menjijikkan  dan ) mendatangkan mudarat”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan  ( jangan bersetubuh dengan isteri kamu ) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka ( untuk bersetubuh ) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri.

Terima kasih.
No comments:

Post a Comment