Saturday, March 6, 2010

SABAR


Tiga hari kebelakangan ini apabila ditimpa oleh stroke, saya membaca beberapa buku untuk mengisi waktu yang lapang. Dengan izin Allah saya terbaca satu hadis dari kitab Riyadus Solihin yang baik digunakan sebagai motivasi disaat-saat ketika ditimpa musibah ini.

Dari Anas r.a berkata : Rasulullah s.a.w bersabda : Jikalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba-Nya, maka ia mempercepatkan suatu seksaan/penderitaan/sewaktu di dunia, tetapi jikalau Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba-Nya, maka orang itu dibiarkan sajalah dengan dosanya, sehingga nanti akan dipenuhkan balasan-seksaannya-pada hari kiamat.

Dan nabi s.a.w bersabda, juga riwayat Anas r.a : Sesungguhnya besar balasan-pahala- itu menilik besarnya bala yang menimpa dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai sesuatu kaum, maka mereka itu diberi cobaan . Oleh sebab itu, barang siapa yang rela-menimpa bala tadi, ia akan memperoleh keredhaan dari Allah dan barang siapa yang uring-uring maka ia akan memperoleh kemurkaan Allah pula.

Diriwayatkan oleh imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah hadis Hasan.

No comments:

Post a Comment