Tuesday, June 17, 2014

BARU KU TAHU- BAHAGIAN 5
BARU KU TAHU – Dua orang melihat satu peristiwa yang sama tetapi mempunyai pendapat yang berbeza.

BARU KU TAHU – Walau bagaimanapun teliti dan hati-hati anda memelihara anak-anak anda , mereka akan mengalami sedikit kesakitan atau kemalangan dalam melalui kehidupan.

BARU KU TAHU – Walau pun anda merasai anda sudah tiada apa-apa kebendaan, jika seseorang sahabat datang memohon bantuan anda tetap akan memberi sesuatu.

BARU KU TAHU – Sijil , pangkat dan lain-lain anugerah bukalah penyebab anda menjadi manusia yang berguna.

BARU KU TAHU – Orang yang kita kasihi lambat laun akan berpisah juga dengan kita.

BARU KU TAHU – Kesihatan amat-amat berharga kerana dalam beberapa hari badan saya tidak sihat.

Terima kasih.
No comments:

Post a Comment