Saturday, August 9, 2014

MATA YANG DI CINTAI ALLAH
Sebahagian besar punya maksiat bermula dari mata. Oleh itu Allah memperingatkan orang-orang yang beriman supaya mengawal pandangan mata. Surah An Nuur ayat 30-31 bermaksud :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya , dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat, Katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.”

Selain dari itu , ciri-ciri mata yang dicintai Allah ialah:

1. Mata yang berjaga malam kerana Allah.

2. Mata yang memerhati dan memuji Allah.

3. Mata yang menitiskan air mata kerana takutkan kebesaran Allah.

4. Mata yang sentiasa menahan dan bersabar apa yang dilarang Allah.

5. Mata yang sentiasa berusaha kearah melaksanakan perintah jihad dijalan Allah.

6. Mata yang memandang mereka yang miskin dengan penuh kehormatan dan kasih sayang.

7. Mata yang memandang dan membaca al Quran serta mengambil pengajarannya lalu diamalkan.

Sama-samalah kita berusaha dan berdoa semoga mata kita tergolong mata yang dicintai Allah. Terima kasih.


No comments:

Post a Comment