Monday, February 10, 2014

ISLAM DI JAMAICA


Mengikut statistik terdapat lebih kurang 0.2% penduduk Islam di Jamaica , ia itu seramai 5,463 orang. Kelompok awal orang  Islam berasal dari Afrika yang dibawa sebagai hamba. Ada juga orang Islam yang berasal dari India yang di bawa sebagai pekerja kontrak . Keturunan tersebutlah yang sehingga hari ini membina Mesjid dan pusat-pusat Islam , seterusnya mereka mengembangkan Islam ke seluruh Jamaica.Terima kasih atas waktu anda. 


No comments:

Post a Comment