Thursday, October 9, 2014

TANDA-TANDA AKHIR ZAMAN
Terlalu banyak tanda-tanda akhir zaman . Sama ada yang telah berlaku, sedang ataupun yang akan berlaku. Memadailah kalau kita lihat beberapa tanda-tanda sahaja .

Yang telah berlaku :

1. Bulan terbelah

2. Wafatnya Rasullullah SAW 

3. Dua kumpulan Islam yang besar berperang sesama sendiri.

Yang sedang berlaku:

1. Ilmu diangkat dengan matinya ulamak.

2. Zina berluasa

3. Gempa bumi bertambah banyak berlaku

Yang akan datang :

1. Lelaki berkurangan . Perempuan bertambah hingga nisbah lelaki – 50 perempuan.

2. Imam Mahdi akan turun.

3. Matahari akan terbit dari Barat.

Untuk penjelasan yang lebih lanjut kita ikuti video berikut oleh Hamzah Yusof :

Terima kasih atas perhatian anda, semoga kita pertingkatkan amalan kita.


 

No comments:

Post a Comment